Lake Side

Lake Side
Lake Side Lake Side Lake Side Lake Side

Plaats: Almere

Locatie: Forum

Architect: SeARCH bv

materiaal: aluminium, glas

Jaar: 2007


Beschrijving:

Aan het Forum staat Lake Side (Blok 5), een woontoren van 12 verdiepingen, met daaronder een grote parkeergarage van circa 30.000 m². Lake Side is ontworpen door SeARCH bv uit Amsterdam. Het ontwerpteam bestond uit Bjarne Mastenbroek, Ad Bogerman en Uda Visser. In de loop van het ontwerpproces heeft het gebouw veel veranderingen ondergaan.

De rechthoekige bovenbouw van tien woonlagen staat niet zuiver recht boven de trapeziumvormige onderbouw met horeca. Deze onder- en bovenbouw volumes zijn ten opzichte van elkaar gedraaid door middel van een getordeerd tussenstuk. Ook glas en aluminium panelen zijn waar nodig getordeerd. Over een hoogte van negen meter hellen de zuid- en de oostgevel achterover, terwijl de noordgevel voorover helt. De noordgevel is ook korter dan de zuidgevel, waardoor de aansluitende westgevel zelfs schuin wegloopt onder het gebouw.

In de gevel zijn rondom diepliggende loggia’s opgenomen die bijdragen aan een goede klimaatbeheersing in de appartementen. In de grijze panelen waarmee de loggia's zijn afgerasterd zijn patronen gestanst die verwijzen naar gehaakte gordijntjes. In de plint waarin een horecavoorziening is genesteld, zijn de massieve dragers van de toren nadrukkelijk in het zicht gelaten.

Architecten

SeARCH is in mei 2002 opgericht door Bjarne Mastenbroek en Ad Bogerman. SeARCH staat voor Stedenbouw en Architectuur.

Bjarne Mastenbroek is in 1964 geboren en studeerde aan de TU in Delft.

Ad Bogerman is op 18 december 1965 in Hazerswoude Dorp geboren. Na de HTS bouwkunde studeerde hij van 1991 tot 1998 aan de Academie van Bouwkunde in Amsterdam.