Ketelbrug

Ketelbrug
Ketelbrug Ketelbrug Ketelbrug Ketelbrug Ketelbrug Ketelbrug Ketelbrug Ketelbrug

Plaats: Swifterbant

Locatie: A6

Architect:

materiaal: beton

Jaar: 1970


Beschrijving:

Bij de inpoldering van de IJsselmeerpolders waren ook nieuwe oeververbindingen nodig. In het voorjaar van 1965 werd een begin gemaakt met de aanvoer van materiaal zoals, baggermolens, draglines en werd de Kamperhoek het werkdomein van de aannemer. Begonnen werd met het maken van de op- en afritten, aansluitingen op bestaande wegen en de aanleg van rijksweg A6. Voor beide opritten werden gedurende 2 jaar grote hoeveelheden zand opgespoten. Daarna kon met de bouw van de brug over het Ketelmeer begonnen worden. De Ketelbrug is 770 meter lang en 32,50 meter breed, gebouwd op hoge pijlers en voorzien van twee landhoofden.

De Ketelbrug vormt de verbinding tussen Oostelijk Flevoland en de Noordoostpolder. Hoewel Zuidelijk Flevoland nog moest droogvallen en een directe verbinding met Amsterdam op dat moment nog ver weg leek, werd de Ketelbrug direct als autosnelweg aangelegd. Schepen met een masthoogte van 12,60 m. en een breedte van 18 m. kunnen ongehinderd onder de brug doorvaren.

Op 15 juli 1970 stelde de toenmalige minister van verkeer en waterstaat drs. Johannes Age (Joop) Bakker de Ketelbrug open voor verkeer. Nadat hij de brug neer had gelaten konden de eerste auto's eroverheen rijden. Destijds behoorde de Ketelbrug tot één van de grootste bruggen van Nederland.

De brug bestaat uit een lang vast deel en een kort beweegbaar deel, een zogenaamde basculebrug. Een basculebrug is een beweegbare brug waarvan het brugdek open en dicht gaat door zich te draaien om een horizontale as. De as kan zowel vóór als achter de aansluiting met het vaste deel liggen. Aan de zuidoever bevindt zich onder het wegdek de basculekelder. In deze kelder draait het staarteinde van het brugdek. Een ballastkist, gevuld met beton en schroot, aan het staarteinde vormt het contragewicht, zodat er weinig energie nodig is om de brug te openen.

Laatste Update donderdag, 16 juni 2016