Stadhuis

Stadhuis
Stadhuis Stadhuis Stadhuis Stadhuis Stadhuis Stadhuis Stadhuis Stadhuis

Plaats: Lelystad

Locatie: Stadhuisplein

Architect: Jan Hoogstad

materiaal: beton, hout, glas, staal

Jaar: 1984


Beschrijving:

In 1977 leverde een architectuurprijs voor het toekomstig stadhuis van de gemeente Lelystad 84 inzendingen op. Na selectie werden drie architecten uitgenodigd voor een meervoudige opdracht, waaronder Jan Hoogstad. Aan hem werd uiteindelijk de opdracht tot realisatie verstrekt. Ruimte is het centrale architectonische thema van Hoogstad. Hij is op zoek naar een balans tussen ratio en emotie. Met het ontwerp van het stadhuis komen de ideeën over ruimte, vorm en massa goed tot uiting.

Het Stadhuis heeft door zijn schaal en het grote schuine dak een monumentale uitstraling. Het ligt echter niet, zoals dat vroeger gebruikelijk was, met een monumentale gevel aan de zijde van het Stadhuisplein. Het vlijt zich als het ware met de lage gevel naar dit plein toe.

Het gebouw bestaat uit drie onderdelen. De bureauruimte, het publieksgedeelte en de bestuursruimte. De bureauruimten zijn zodanig ingericht, dat een uiterste aan flexibiliteit wordt bereikt. Om een zekere intimiteit te bereiken zijn deze ruimten tamelijk laag gehouden. De bestuursruimten liggen aan het Stadhuisplein. Daar bevindt zich ook de raadszaal. Het publieksgedeelte ligt tussen het bureau- en bestuursgedeelte in. Deze door grote gelijmde houten spanten overspannen hal, die wordt doorkruist door trappen, luchtbruggen en luchtkanalen, doet dienst als overdekt plein. De bureauruimte en de bestuursruimten zijn betrekkelijk onafhankelijk van elkaar gebouwd en naderhad met de schuine spantconstructie aan elkaar gekoppeld. Ten behoeve van het creeëren van de vide in de hal moest op het dak van de hoogbouw een ca. 9 meter hoge betonwand geplaatst worden. Deze wand is vervaardigd uit geprefabriceerde beton elementen waarin de spantopleggingen zijn meegestort. De buitenkant van de kantoorvleugel heeft vrijwel ononderbroken horizontale vensterstroken. De gevels zijn opgebouwd uit prefab betonplaten bekleed met tegels. Het hellend dak van het publieksgedeelte is uitgevoerd in staal.

Van 2009 tot 2011 is het stadhuis ingrijpend verbouwd naar een ontwerp van Ector Hoogstad Architecten in Rotterdam. De gehele verbouwing heeft 32,8 miljoen euro gekost. Aan de noord- en westzijde van het gebouw is nieuwe bebouwing gekomen.

Architect

Jan Hoogstad is op 29 juni 1930 in Rotterdam geboren. Na zijn studie aan HTS studeerde Hoogstad begin jaren vijftig architectuur aan de Academie van Bouwkunst. Vervolgens werkte hij een korte periode bij de architect Herman Bakker. In 1957 richtte hij zijn eigen architectenbureau op. Van 1975 tot en met 1991 werkte hij ook samen met Weeber in HWST. (Hoogstad, Weber, Schulze en van Tilburg). In 1991 richtte Jan Hoogstad, Hoogstad architecten op en werkt sinds 1997 samen met Joost Ector in Ector Hoogstad architecten. Op 1 januari 2007 heeft Hoogstad zijn directietaken bij dit bureau neergelegd.

Hoogstad wordt vaak met de architecten Carel Weeber en Wim Quist tot de architectuur stroming van het neorationalisme gerekend. Deze architecten zien weinig heil in de gedachte dat een goed gebouw het karakter van de gebruikers kan verbeteren. Architectuur dient zich wat dit betreft bescheiden op te stellen en zich vooral bezig te houden met de eigenlijke architectonische problematiek: van vorm, constructie en functie. De architecten gebruiken bij voorkeur geometrische vormen: een cirkel, een vierkant of een driehoek. Een heldere geometrische hoofdvorm vinden ze niet saai, maar juist begrijpelijk en ruimtelijk interessant. De ontwerpen worden niet gevoelsmatig gemaakt, maar met het verstand. Daarom wordt deze stroming het rationalisme genoemd.

Bekende gebouwen van Hoogstad zijn; het ministerie van VROM in Den Haag (1985),het stadhuis van Lelystad (1977), het TNO-NITG-gebouw in Utrecht en het Muziekcentrum in Enschede.

Laatste Update vrijdag, 31 augustus 2012