Provinciehuis

Provinciehuis
Provinciehuis Provinciehuis Provinciehuis Provinciehuis Provinciehuis Provinciehuis Provinciehuis

Plaats: Lelystad

Locatie: Visarenddreef

Architect: G. Vermeer

materiaal: diverse materialen

Jaar: 1980


Beschrijving:

Zes jaar voordat Flevoland een provincie werd is het provinciehuis gebouwd naar een ontwerp van architect G. Vermeer. Het gebouw werd in 1980 in gebruik genomen. In 1992 werd het gebouw uitgebreid met een nieuwe vleugel en een nieuwe statenzaal. In 1999 is het gebouw uitgebreid met een aanvullende ambtenarenvleugel. Een tekort aan werkplekken, een slecht binnenklimaat en een tekort aan parkeerruimte maakten renovatie en nieuwbouw noodzakelijk. In november 2004 heeft Provinciale Staten ingestemd met het voorlopig ontwerp van Van den Oever-Zaaijer & Partners architecten.

Het provinciehuis was een samenraapsel van verschillende bouwdelen uit verschillende tijdsperiodes. Tussen 2005 en 2008 zijn de drie bestaande gebouwen en de aangebouwde statenzaal door een nieuwe gevel verbonden. De architecten Wouter Zaaijer en Lies Vosmer wilden enkele karakteristieke eigenschappen van de polder in het gebouw laten terugkomen. Zij kozen vanwege dat verbindende element voor lange doorgaande horizontale lijnen in de nieuwe gevel, die de uitgestrektheid van het polderlandschap symboliseren. Beeldbepalend in de gevel is de keramische bekleding. De tegels zijn er in twee hoogte maten, waarbij de minst hoge tegel voorzien is van een horizontale groef, waardoor de horizontale belijning van de gevel versterkt wordt. Voor de bekleding tussen de ramen is gekozen voor kunststofpanelen met een houtprint. Om het ruimtegebrek op te heffen is op het bouwdeel aan de Visarenddreef een extra verdieping geplaatst.

Bezoekers komen via een brug over water het gebouw binnen en in de hal hebben de architecten water gebruikt als natuurlijke grens tussen het publieke gedeelte en het ‘werkgedeelte‘ van het gebouw. Om openheid naar het publiek uit te stralen is bij de hoofdingang en in het centrale bezoekersgedeelte met veel glas gewerkt. Datzelfde geldt ook voor de Statenzaal.

Op 5 september 2008 heeft de toenmalige minister van Binnenlandse Zaken Guusje Ter Horst het verbouwde Provinciehuis geopend.

Bekijk de uitzending van Architectuur dichtbij.