Sluis De Blauwe Dromer

Sluis De Blauwe Dromer
Sluis De Blauwe Dromer

Plaats: Harderhaven

Locatie: Harderdijk

Architect: onbekend

materiaal: beton

Jaar: 2002


Beschrijving:

Op 4 juni 2002 is de nieuwe sluis voor de recreatievaart in de Harderdijk bij gemaal Lovink in gebruik genomen. Gedeputeerde Wubbo de Raad maakte tijdens de officiële opening de naam van de sluis bekend: “De Blauwe Dromer”. De naam is afkomstig van het kunstwerk van Jacqueline Verhaagen dat achter de sluis in de Hoge dwarsvaart is gelegen. De Provincie investeert 1% van het bedrag aan kunst als de bouw of verbouwing van de infrastructuur of een provinciaalgebouw een bedrag van € 10 miljoen te boven gaat. Het kunstwerk de Blauwe Dromer is door deze regeling gefinancierd.

De sluis 'De Blauwe Dromer' kan boten met een maximale lengte van 19,50 m, een breedte van 4,70 en diepgang van 1,40 m schutten. De sluis wordt van afstand bediend. Het verval tussen de Hoge dwarsvaart en het Veluwemeer bedraagt 5,20 m. Over de sluis is voor het wegverkeer een vaste brug gebouwd met een doorvaarhoogte van 6,70 m. De sluis is onderdeel van de recreatieve vaarverbinding van het Veluwemeer naar het Markermeer. Om voor de recreatieve scheepvaart het verval van 1,00 m tussen de hoge afdeling en de lage afdeling te kunnen overbruggen, werd door de provincie Flevoland in 1995 in de Larservaart de Larsersluis aangelegd.

In de loop der jaren is door kwelwater langs en onder de sluis zakking en zanduitloop opgetreden waardoor de schutsluis instabiel dreigde te worden. Van 15 oktober 2012 tot 1 februari 2013 heeft de provincie werkzaamheden uit laten voeren om verzakken van de sluis tegen te gaan. Doormiddel van injecties is een voedingsrijke oplossing in de grond gebracht die de groei van reeds in de bodem aanwezige bacteriën stimuleert. Deze groei zorgt ervoor dat de bacteriën een slijmlaag produceren die verstopping van de poriën van de bodem veroorzaakt en zodoende de lekkage stopt. Daarnaast is op de bodem een water doorlatend doek geplaatst die het wegspoelen van zand moet tegenhouden.