Protestants kerkcentrum

Protestants kerkcentrum
Protestants kerkcentrum Protestants kerkcentrum Protestants kerkcentrum

Plaats: Kraggenburg

Locatie: Voorstraat 21

Architect: G. Feenstra

materiaal: baksteen

Jaar: 1954


Beschrijving:

Kraggenburg is ontworpen door ir. P.H. Dingemans. Hij plaatse de kerken rondom de centrale dorpsruimte omdat hij de nadruk wilde leggen op dat wat de christelijke congessies gemeen hadden. Wel mocht elke kerk een karakteristiekenvorm krijgen, die paste bij de eigen wijze waarop zij de gemeenschappelijke leer uitdroeg. 

De vormgeving van het door architect G. Feenstra ontworpen kerkgebouw van de Nederlands Hervormde kerk in Kraggenburg is zeer sober. De Hervormde Gemeente, de toenmalige gebruikers, wilde liever een mooi interieur. Het gebouw is in de stijl van de Delftse School strak vormgegeven en uitgevoerd in traditionele materialen. Het heeft diverse classicistische kenmerken, zoals de centraalbouw en de vooruitspringende, natuurstenen ingang met het fronton. Het resultaat is een bijna vierkant bakstenen gebouwtje voorzien van een met blauwe pannen bedekt schilddak. Op de nok staat een open zeskantig klokkentorentje, een lantaarn, waarin een bronzen klok van de firma Van Bergen uit Midwolda hangt. De dakruiter is bekroond met een groene koperen bol en een windvaan. Het fronton boven de deur is versierd met een reliëf van een vis. Het vis-teken stamt uit het begin van onze jaartelling en werd door de eerste christenen als herkenningsteken bedacht. Christenen moesten onderduiken om aan vervolgingen te ontkomen. De vis is een geheim symbool voor Christus en het Christendom. Het Oudgriekse woord voor vis is Ichthus. In de letters van dit woord zagen de vroege christenen de kern van de Bijbelse boodschap. Het woord ICHTHUS is een acroniem, een afkorting die wordt uitgesproken als woord. In dit woord zitten de beginletters van enkele namen en titels van Jezus verborgen: Iesous CHristos THeou Uios Soter (Jezus Christus, Gods Zoon, Verlosser). De natuurstenen omlijsting van de entree is geschonken door de aannemer van de kerk J. Oordt uit Vriezeveen

De zitplaatsen worden gevormd door één gesloten vierkant blok enigszins gebogen banken die volkomen gericht zijn op de kansel die zich in het midden van de wand links van de ingang bevindt. De verlichting van de kerkzaal is bijzonder effectvol. In de oostwand tegenover de ingang een groot vierkant wit licht. Verder enkele kleine gekleurde vierkante ramen in de bovenste helft van de zuidgevel en van de westelijke ingangsgevel. De 18 glas-in-loodramen die het liturgisch centrum met sobere luister verrijken zijn ontworpen door Berend Hendriks (1918 - 1997) en aan de kerk geschonken door de vrouwenvereniging. De vierkanten figuratieve ramen vertellen het verhaal van de schepping, de manier waarop op deze wereld geleefd moet worden en over het koninkrijk van de hemel. Het is opmerkelijk dat na 1945 ook in protestantse kerken monumentale kunst werd toegepast omdat de protestanten niet beschikte over een traditie in deze. Oorzaak voor de wending was een pleidooi dat is uitgedragen in het rapport ‘Beginselen van kerkbouw’ in 1954. Een speciale commissie bracht dit rapport uit aan de Synode van de Nederlands Hervormde Kerk nadat er sinds 1949 besprekingen plaatsvonden waarin problemen van kerkbouw werden bestudeerd naar aanleiding van nieuwe ontwikkelingen in de kerkgemeenschap. In het rapport stelde de commissie: "Naar onze overtuiging laadt de kerk een zware schuld op zich, zolang zij door God geroepen kunstenaars uit haar muren verbant en hen de gelegenheid onthoudt om op hun wijze te midden der gemeente mede te werken aan het verheerlijken van Gods eer en het danken voor Zijn genade. [...] De gemeenten zullen eraan moeten wennen de decoratieve en beeldende kunsten een plaats in de kerk in te ruimen en hen daar een taak te laten vervullen". Het rapport heeft ertoe bijgedragen dat midden jaren vijftig de opdrachten voor protestantse kerkelijke monumentale kunstwerken groeiden. 

Het kerkgebouw van het Protestants Kerkcentrum is op 14 april 1954 in gebruik genomen. Na de dienst overhandigde de heer C. van Lochem het orgel namens de orgelcommissie van de Ned. Hervormde kerk aan de Nederlands Hervormde kerk in Kraggenburg. Het heldere, boventoonrijke instrument is gebouwd door de fa. Gebr. Van Vulpen uit Utrecht. Onder invloed van Deense en Duitse orgelmakers bouwde de firma volgens 'neobarokke' principes. De vormgeving van de gesloten orgelkast heeft daarentegen niets van de zwier van de Barok.

Het ontwerp van het kerkgebouw vertoont sterke overeenkomsten met de eveneens door Feenstra ontworpen Nederlands-Hervormde Kerk in Huissen (1950-1951). Het Protestants Kerkcentrum is in 1961 uitgebreid met twee vergaderzalen.

Architect

Gerrit Feenstra is op 12 april 1890 in het Friese dorp Hyland in de gemeente Baarderadeel geboren. Na de lagere school studeerde hij bouwkunde aan de ambachtsschool in Leeuwarden. In 1913 en 1914 voltooide Feenstra de opleidingen tot bouwkundig tekenaar en bouwkundig opzichter van de Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunde. In 1920 startte hij zijn eigen architectenbureau in Arnhem.

Gedurende de jaren twintig en dertig realiseerde Feenstra ongeveer 445 bouwprojecten in Nederland, waaronder kerken, kantoren en fabrieken. Feenstra bouwde in de periode 1945-1960 o.a. honderden zuivelfabrieken in Noord- en Oost-Nederland. Dit specialisme werd zo'n belangrijk deel van zijn werk, dat hij hiervoor een studiereis naar Zweden maakte. Feenstra koos met zijn werk steeds een middenkoers tussen traditionalisme en modernisme. Hij hechtte grote waarde aan traditionele materialen zoals de baksteen en gaf zijn gebouwen vaak pannendaken. Architect Gerrit Feenstra heeft zijn sporen ook op het gebied van kerkenbouw verdiend. Hij ontwierp in Arnhem en omgeving liefst 36 kerkgebouwen. Verder ontwierp hij de hervormde kerken in Vlissingen, Nijmegen (gesloopt 2000), Huissen, Kraggenburg en Rotterdam en een Doopsgezinde kerk in Franeker.
 
Gerrit Feenstra overleed op 7 augustus 1985 op 95-jarige leeftijd in zijn woonplaats Arnhem.
 

Laatste Update woensdag, 15 januari 2020