baggerbeugel
baksteenreliëf
bas-reliëf
basalt
basiliek
beeld
Beeldende Kunstenaars Regeling
Door de crisis van de jaren dertig van de vorige eeuw hadden ook kunstenaars het erg moeilijk om het hoofd boven water te houden. Omdat de minister van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen hen niet tegemoet kon komen ontwikkelde hij met de minister van Sociale Zaken een sociaal beleid. Hij deed dat in 1935 door het Voorzieningsfonds voor Kunstenaars in het leven te roepen. Na de Tweede Wereldoorlog startte onder zijn verantwoordelijkheid de Contraprestatie (1949) en de Beeldende Kunstenaars Regeling (1956). De BKR was tot 1987 een regeling, waarbij de overheid in ruil voor een artistieke tegenprestatie een uitkering aan de kunstenaar verstrekte, met als doel de maatschappelijke zelfstandigheid van de kunstenaar te garanderen. De uitvoering van de regeling werd op vrijwillige basis door de gemeente gedaan, die 75% van de kosten bij het ministerie van Sociale Zaken konden declareren. De kunstenaar die gebruik maakte van de BKR kon kunstwerken aanbieden die door de gemeente gekocht werden. Als tegenprestatie voor het budget kreeg het Rijk een deel van de kunstwerken terug. In Nederland verrezen overal abstracte monumentale objecten waarin constructivistische tendensen kenmerkend zijn. Het materiaalgebruik zoals koel staal en moderne kunststoffen sluit aan bij de tijdgeest uit die jaren.
beeldhouwen
beeldhouwer
beeldhouwwerk
Belgisch hardsteen
Bentheimer zandsteen
betekenis
beton
betonreliëf
betonskelet
beurtschepen
bodemprofiel
boeg
boetseren
boezemschop
bomen
borstbeeld
boucharderen
Bronner
Laaste Update dinsdag, 19 maart 2019