zonder titel

zonder titel
zonder titel zonder titel zonder titel zonder titel zonder titel zonder titel zonder titel

Plaats: Swifterbant

Locatie: Elandweg 40

Kunstenaar: Wim Korvinus

Materiaal: metaal / bakstenen / gras

Jaar: 1985

Beschrijving:

De opdracht voor dit kunstwerk kreeg Wim Korvinus in 1984 van de Rijksgebouwendienst. Het Rijk reserveert ongeveer 1% van de bouwsom voor kunst. Het object bestaat uit drie opgeworpen dijkjes die aan één zijde met klinkers bestraat zijn. Uit elk dijkje steekt een geknakte metalen stang omhoog. De stangen staan schuin en maken elk een andere hoek met het maaiveld. Alsof deze eeuwig in het polderlandschap waaiende wind invloed op het kunstwerk heeft gehad.

Uit zijn toelichting op het kunstwerk blijkt dat Korvinus zijn inspiratie zocht in het landschap. Uit de vele ideeën die bij hem opkwamen koos hij tenslotte voor het benadrukken van de perspectief. “In zo’n landscap wordt je oog altijd getrokken naar het perspectief. Ik wilde proberen zo’n perspectief te versnellen, om als het ware een extra horizonnetje te maken, terwijl je ook de echte horizon houdt”. Daarom heeft hij gekozen voor stangen die verschillen in grootte, 8,5 m, 6,5 m en 4,5 m lang.

Het kunstwerk verwijst ook naar de functie van de ir. A.P. Minderhoudhoeve. Dit is een proefboerderij van de Landbouwhogeschool Wageningen. De metalen stangen trekken voren in het polderlandschap, alsof een reus het land van de proefboerderij heeft geploegd. De Minderhoudhoeve heeft zijn naam te danken aan ir. A.P. Minderhoud, de eerste landdrost van de Zuidelijke IJsselmeerpolders.

Kunstenaar

Wim Korvinus is in 1948 in Beesterzwaag (Friesland) geboren. Van 1967 – 1971 heeft hij aan de afdeling monumentale vormgeving aan de Hogeschool voor Kunsten (HKA) in Arnhem gestudeerd waar hij o.a. les had van Berend Hendriks. Korvinus is aan deze Hogeschool docent geweest evenals aan de Academie voor Bouwkunst in Rotterdam.

De kunstenaar heeft een groot aantal omgevingsobjecten op zijn naam staan. Zijn werk is vrijwel altijd aan een bepaalde situatie gebonden en de keuze van het materiaal laat hij daarvan afhangen. Heel bewust kiest hij voor eenvoudige beeldtaal zodat zijn werk begrijpelijk is.

Korvinus voelt zich betrokken bij degene die met zijn werk te maken zullen krijgen. Dat blijkt onder andere uit het beeld dat hij maakte in Grave en dat door blinden ‘met de handen bekeken’ kan worden. Meer werk is te vinden in o.a. Nijmegen en zijn woonplaats Arnhem.

Laatste Update zaterdag, 15 november 2014