Encircled square

Encircled square
Encircled square Encircled square Encircled square Encircled square Encircled square Encircled square Encircled square Encircled square

Plaats: Dronten

Locatie: Ten hoogte van de Schepel

Kunstenaar: Cyril Lixenberg

Materiaal: cortenstaal

Jaar: 1998

Beschrijving:

Cyril Lixenberg gaat uit van geometrische principes en vormen die complementair ten opzichte van elkaar werken en van het vlakke polderlandschap. Het kunstwerk 'Encircled square' is 300 x 300 x 224 cm groot en stelt niets anders voor dan de titel zegt, een door een cirkel omsloten vierkant. Het vierkant treedt in twee delen buiten het kader waardoor een driedimensionaal object ontstaat. De binnenkant van de buitenste vorm is de buitenkant van de binnenste en andersom.  Als je de delen terug kon duwen in hun oorspronkelijke positie zou je een platte cirkel van cortenstaal overhouden. Lixenberg ontkent de hardheid van het materiaal en doet alsof het met het grootste gemak naar zijn hand is te zetten.

Cyril Lixenberg heeft in Dronten een unieke buitenexpositie. Verspreid over Dronten staan 26 kunstwerken van de van oorsprong Engelse kunstenaar. In 1997 bestond de gemeente Dronten 25 jaar. Om dit feit te vieren zijn 25, speciaal voor deze gelegenheid vervaardigde, kunstwerken in de gemeente geplaatst. Later is daar nog 1 aan toegevoegd als verwijzing naar de toekomst. De kunstwerken zijn door de kunstenaar in bruikleen aan de gemeente gegeven. Zij blijven zijn eigendom. De gemeente Dronten heeft voor de funderingen en het plaatsen gezorgd. De beelden worden verankerd in een betonnen plaat op een schuimrubber fundament. Dit voorkomt scheefzakken. Als één van de kunstwerken verkocht wordt, zorgt Cyril Lixenberg dat er een nieuw object voor in de plaats komt.

Kunstenaar

Shalom (Cyril) Lixenberg werd op 5 juli 1932 in het Londense Eastend geboren en groeide op in een orthodox-joods arbeidersgezin. Van 1950 – 1953 studeerde hij aan de Central School of Arts en Crafts in Londen. Dan vertrok hij naar Parijs om daar aan de Ecole des Beaux Arts te studeren. Via een opleiding tot edelsmid koos hij al jong voor de autonome beeldende kunst.

In 1959 vestigde hij zich in Amsterdam “omdat hij het klimaat voor kunstenaars in Nederland beter vond”. Hier moest hij eerst allerlei baantjes aannemen om in zijn levensonderhoud te voorzien. Later kon hij gebruik maken van de Beeldende Kunstenaars Regeling, die hem in staat stelde zich helemaal aan zijn kunstenaarsscchap te wijden. Ruim 4 jaar heeft hij van de regeling gebruik gemaakt daarna kon hij, dankzij de percentageregeling beeldende kunst, van zijn kunst leven.

Lixenberg begon met schilderen, maar ging langzamerhand over op grafiek. Via monoprint en sjabloondrukken kwam hij op de zeefdruk terecht. Deze technieken paste bij zijn vormen. "DIe strakheid en helderheid heb ik nodig" vertelde hij in mei 1984 aan de Leewarder Courant. Hij ontdekte nog een andere techniek die heel geschikt was voor zijn vormen: email. Sinds de jaren zeventig is hij zich gaan toeleggen op het ontwerpen van ruimtelijke objecten in pexieglas en cortenstaal. De emaille panelen en de metaalplastieken liet hij maken door Staalbouw Bergum BV in Suameer.

Lixenberg zelf weet zeker dat zijn opvoeding in het oude Joodse geloof van grote invloed is geweest op zijn kunstenaarschap. In zijn stalen monumenten keerden de eindeloos gevarieerde orthodoxe opvattingen terug. Goed en kwaad, positief en negatief, zwart en wit blijven elkaar ontmoeten en bestrijden in zijn werk. Het werk van Lixenberg kan gerekend worden tot het constructivisme waarin geometrische en mathematische elementen bepalend zijn. Hij ontwikkelde zich tot een kunstenaar die het spel van de vormen en tegenvormen, de cirkels en veelhoeken, opstellingen en tegenstellingen niet alleen als spel opvat, maar ook als een manier van toegepaste beeldtaal. In zijn beelden manipuleerde hij geometrische vormen tot ruimtelijke objecten. Het begon dikwijls met het scheuren in een blad papier, een A-viertje, scheuren en vouwen, met vervolgens tekeningen, honderden tekeningen en daarna kartonnen schaalmodellen. Naar die modellen werden in de constructiewerkplaats stalen schaalmodellen gemaakt, waarna het definitieve beeld kon worden vastgesteld en tot stand gebracht.

Het werk van de kunstenaar bestaat steeds uit twee tegengestelden, waarbij de buitenkant van de ene vorm de binnenkant is van de andere vorm en omgekeerd. De delen passen wel of niet in elkaar, maar vormen altijd een eenheid. Soms gebruikte Lixenberg, als accent kleur in zijn werk. De kunstwerken van Cyril Lixenberg kenmerken zich door hun eenvoudige karakter. Het laatste kunstwerk dat Lixenberg ontwierp waren twee enorme sculpturen bij Fort Diemerdam in Amsterdam. De productie heeft hij niet meer mogen meemaken. De opdracht tot uitvoering werd door hem op 9 januari 2015 aan het staalbedrijf gegeven. Eén dag later, op 10 januari, overleed Cyril Lixenberg op 82-jarige leeftijd in Amsterdam.

Werk van Lixenberg is o.a. te vinden op de Ketelmeerdijk bij Ketelhaven, in Dronten, Emmeloord en Almere, bij de bibliotheek in Nieuw Loosdrecht, bij de brandweerkazerne in Hillegom en in Emmen voor het Schepenziekenhuis.

 

Laatste Update maandag, 07 april 2014