Gevelsteen Coop Boerenleenbank

Gevelsteen Coop Boerenleenbank

Plaats: Emmeloord

Locatie: Beursstraat 20

Kunstenaar: Andries Baart sr.

Materiaal: beton

Jaar: 1952

Beschrijving:

In 1951-1952 verrees op de hoek van de Beursstraat en de Noordzijde een bankgebouw. Het kantoor van de Coop Boerenleenbank De NOPolder WA, gebouwd naar een ontwerp van architect Andries Baart sr. uit Leeuwarden, was in de straatwand opgenomen. Een klokgevel markeerde het ingangsportaal. Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad om het ontwerp door de Directie Wieringermeer goedgekeurd te krijgen. Het ontwerp van het nogal traditonele bankgebouw was niet naar de zin van het hoofd van de Bouwkundige Afdeling, de heer A.D. Van Eck. Deze ging zelfs zover dat hij door zijn eigen dienst een andere schets liet maken. Dit was natuurlijk tegen het zere been van architect Baart. Uiteindelijk werd een compromis gevonden en kon het gebouw op 2 april 1952 in gebruik worden genomen.

In de gevel was een door de archtiect ontworpen gedenksteen aangebracht waarop de geschiedenis van de inpoldering symbolisch was afgebeeld. Links boven waren enkele zeilschepen afgebeeld en de contouren van een dorp aan golvend water. Rechts aan de onderkant was een boer te zien die met een ploeg met twee paarden voren trekt in een akker op het nieuwe land. Op de achtergrond waren rechts vier graanschelven afgebeeld en links een boerderij. Tussen de twee taferelen van voor en na de inpoldering liep diagonaal een golvende band waarop een spreuk was aangebracht. Architect Baart had aan het bestuur en de kassier van de bank gevraagd een geschikte zin te verzinnen. Na heel wat hoofdbrekens werd gekozen voor de spreuk: "Het eischt gestage kracht". Hiermee werden de gevoelens vertolkt, die de polderbewoners over de opbouw van de nieuwe samenleving hadden. De zin was ontleend aan het logo van H.E. Stenfert Kroese`s Uitgevers-Maatschappij N.V. in Leiden. Op de onderrand stond het jaartal 1952 in Romeinse cijfers. Bron: Per saldo allemaal pioniers.

De fusie van de Raiffeisenbank en de Coöp. Boerenleenbank tot Rabobank leidde eind jaren '70 tot de bouw van een nieuw kantoorgebouw aan de Deel. Het oude pand van de bank aan de Beursstraat werd verlaten. De gevelsteen verdween bij een ingrijpende verbouwing van het gebouw.

Laatste Update zondag, 11 juni 2017