De Planthof

De Planthof

Plaats: Emmeloord

Locatie: De Fjord 44

Kunstenaar: Jo Esenkbrink

Materiaal: Belgische blauwe hardsteen

Jaar: 1978

Beschrijving:

In de muur van de Gereformeerde Basisschool de Planthof is bij de ingebruikname van het vernieuwde gebouw in 1978 een gedenksteen ingemetseld. De tekst ”zo zal ik wakker zijn om hen te bouwen en te planten, luidt het woord des HEEREN” verwijst naar Jeremia 31:28.

De naam van de school is afkomstig van Festus Hommius, een Nederlands gereformeerd theoloog, scriba (schrijver) van de Dordtse synode 1618-1619 en medevertaler van het Nieuwe Testament. Hij heeft aan het Schatboek van Zacharias Ursinus (1534-1583), één van de opstellers van de Heidelbergse Catechismus, bij elke Zondag een beknopte verklaring toegevoegd. In de verklaring van het vierde gebod staat deze zin: "De scholen, dewelke als planthoven zijn der gemeente, in welke van der jeugd aan de jonge luiden niet alleen in lezen en schrijven of enige andere eerlijke konsten, maar voornamelijk in de kennisse en de vreze Gods onderwezen en opgetrokken moeten worden".

Het beeldhouwwerk, dat gemaakt is door de gereformeerde steenbeeldhouwer Jo Esenkbrink, is de verbeelding van de naam van 'de Planthof'. Esenkbrink trachtte bewust te werken vanuit het besef, dat de schepping van God is. Voor hem betekende dat wel een geabstraheerde omgeving, maar nooit volledige abstractie. Het organische geheel van de natuur, zoals die in de zichtbare werkelijkheid te onderkennen is vormt zijn inspiratiebron. Esenkbrink heeft voor de Planthof een schoolklas gemaakt die beschermd wordt door een hoog opgroeiende plant. Het beeldhouwwerk heeft de kunstenaar uitgehouwen uit Belgische blauwe hardsteen, een kalksteen met een meer of minder uitgesproken blauwgrijze kleur. De kleur blauw verwijst naar water, de doopbelofte: ”onderwijzen en laten onderwijzen”. De ronde gedrongen vormen in de sculptuur zijn karakteristiek voor het werk van Essenbrink.

Kunstenaar

Johannes Lambertus (Jo) Esenkbrink is op 6 december 1993 in Kampen geboren. Hij studeerde beeldhouwen aan de Academie voor Beeldende Kunsten en Technische Wetenschappen in Rotterdam. Tijdens zijn opleiding merkte hij dat tekenen naar gipsmodellen hem naar een direct plastisch werken deed verlangen. Hij wilde graag werken in steen. Cornelis Groeneveld, een op latere leeftijd uitgetreden missionaris die als steenhouwer bij het Bureau Monumenten in Utrecht werkte, bracht Esenkbrink in contact met de Italiaanse steenhakker Guiseppe Roverso (1900-1977). Hij vervaardigde in de gemeentelijke atelierruimtes van Utrecht ontwerpen van anderen en wilde Esenkbrink het vak wel leren. Van 1953 tot ca. 1982 werden in opdracht van Bureau Monumenten consoles vervaardigd die onder lantaarnpalen langs de grachten in de binnenstad van Utrecht werden aangebracht. In de jaren 1960-1962 voerde Esenkbrink een serie van deze consoles uit.

Jo Esenkbrink maakte naam met zijn kinderportretjes en kreeg van tal van gereformeerde scholen opdrachten voor wandplastieken of vrijstaande beelden. Uiteraard bevinden zich onder deze werken veel plastieken met een religieuze voorstelling. Essink ging, in overleg met de schoolleiding, vaak uit van een geschikte bijbeltekst die hij dan aanschouwelijk maakte. Zo voerde hij in 1977 voor de Gereformeerde Scholengemeenschap Amersfoort het kunstwerk 'Schip in Storm en Branding' uit.

Jo Essenkbrink overleed op 23 augustus 1995 op 61-jarige leeftijd in Utrecht.

Laatste Update maandag, 28 augustus 2017