Spelende paarden

Spelende paarden
Spelende paarden Spelende paarden Spelende paarden Spelende paarden Spelende paarden

Plaats: Creil

Locatie: Graaf Florislaan

Kunstenaar: Monica van Panthaleon van Eck

Materiaal: brons

Jaar: 1967

Beschrijving:

De Dorpskern van Creil wordt bepaalt door een rechthoekig plein bij de kruising van de Galamalaan en de Graaf Florislaan. Deze straten zijn vernoemd naar een verhaal over de strijd van Graaf Floris ll van Holland en de Friese edelman Galo Iges Galama die zijn recht als eigenenaar van het Creiler Woud claimde. Galama stoorde zich aan het gedrag van Floris ll die de gewoonte had om juist daar te gaan jagen. Tijdens een jachtpartij in 1119 nam Floris ll de wapens, jachthonden en buit van Galama's dienaren in beslag. Galama bezwoer zich op hem te wreken en er volgde een tweekamp waarbij Floris II gewond raakte. In 1121 overleed Graaf Floris ll aan de verwondingen die hij tijdens de tweekamp met Galama had opgelopen.

Op het dorpsplein staat een kunstwerk dat op 30 april 1968 onthuld werd door burgemeester F.M. van Panthaleon baron van Eck. In 1967 behaalde Creil het hoogste aantal punten in de wedstrijdelementen die, ter gelegenheid van '25 jaar droog', voor de dorpen in de Noordoostpolder was uitgeschreven. Dat jaar werd het zilveren jubileum van de Noordoostpolder gedurende 3 maanden gevierd. Op 20 mei, de openingsdag van het feest, liepen leden van Atletiekvereniging Noordoostpolder (AV NOP) in estafette van Den Haag via de afsluitdijk en het standbeeld van ir. Lely, naar Emmeloord om daar op De Deel een kopie van het Koninklijk Besluit tot droogmaking van de Noordoostpolder te overhandigen aan de burgemeester. Diezelfde dag liepen estafettelopers van de gemalen Buma, Smeenge en Vissering naar Emmeloord. Zij namen deel aan een interdorpen wedstrijd onder het motto '25 jaar in 5 uur'. Op De Deel maten de dorpen die dag elkaars krachten. In het Lindelaantje en aan de andere kant van De Deel voerden de dorpen een opdracht uit. Ieder dorp moest een groot 'levend tableau' maken waarin een facet van het leven in de 25 jaar geleden drooggelegde polder werd uitgebeeld. Voor het dorp dat dat het beste deed was er een prijs.

Creil bracht de straatnaamgeving in beeld. In het tableau werd de achtergrond gevormd door het Creiler woud. Op de voorgrond stond een man naast een waterput. De man was Iglo Tadema die een boerderij bezat in het Creiler woud. “Op 12 juli 808 liet hij een put graven op zijn erf, maar hoe diep men ook groef er kwam geen water. Toen Tadema op de avond van de 16e juli naar de nog altijd droge put liep, hoorde hij daaruit een vreselijke stem roepen: 'Vlucht hier vandaan, vlucht hier vandaan!' Toen hij in de put keek zag hij dat er water de put in stroomde. Dit water bleek echter zout water te zijn, een voorspelling dat dit land nog eens zee zou worden. Iglo Tadema stierf drie weken na dit voorval en werd in Staveren begraven". De IgloTademastraat is vernoemd naar de hoofdpersoon uit dit verhaal. Door dit voorval werd het Creiler woud ook wel Woud van Ongenade genoemd. Aan deze bijnaam dankt de Weg van Ongenade zijn naam.

Met het tableau behaalde Creil met 28 punten de hoogste score. Het A.D. van Eckfonds vroeg de dochter van de burgemeester, de kunstenares Monica Van Panthaleon barones van Eck, om voor het winnende dorp een beeld te maken. En dat men er in Creil blij mee was bleek uit de woorden van de heer D.A. Hanse, voorzitter van Dorpsbelangen Creil. Tijdens de onthullingsplechigheid van het kunstwerk 'Spelende paarden' memoreerde hij nogeens de moeite en de beloning van de gemeenschap in Creil om een dergelijk hoog resultaat in de wedstrijd te behalen.

Het kunstwerk 'Spelende paarden is een figuratief kunstwerk. We zien twee paarden die op hun achterbenen tegenover elkaar staan. Het lijken naturalistisch vormgegeven paarden, maar bij nadere beschouwing blijken de paarden slechts aanzetten van de voorbenen te hebben. Door de reductie van de ledematen is een beweeglijker en daardoor intrigerend beeld ontstaan. Aan de huid kun je zien dat de paarden eerst gemodelleerd zijn voor ze in brons werden gegoten. Dat gieten doen de meeste kunstenaars niet zelf, dat gebeurd in een daartoe gespecialiseerde bronsgieterij. 'Spelende paarden' is ongeveer 50 cm groot en op een betonnen sokkel geplaatst zodat de plastiek op ooghoogte staat. Zijn het wel 'spelende paarden' of refereert het kunstwerk aan de strijd tussen graaf Floris II en Galo Iges Galama?

Kunstenaar

(Jacoba Gijsberta) Monica van Panthaleon barones van Eck is op 23 november 1939 in ziekenhuis 'de Lichtenberg' in Amersfoort geboren en bracht haar jeugd door in Steenwijkerwold waar haar vader burgemeester was. Monica van Panthaleon van Eck studeerde 1 jaar aan de Rijksnormaalschool voor Tekenonderwijzers in Amsterdam. Vervolgens studeerde zij van 1960 – 1965 aan de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in Amsterdam waar de beeldhouwers Piet Esser, Paul Gregoire en Cor Hund haar leermeesters waren. In 1969 trouwde Monica van Panthaleon barones van Eck met Jhr. Ivar Elias. Monica Elias-van Panthaleon van Eck is beeldhouwer en tekenaar. Haar werk is overwegend figuratief. Het uitgangspunt is het wezen van het onderwerp begrijpen en dit in beeldtaal om te zetten. Daarin zoekt zij naar de kracht en het ritme van haar figuren en realiseert zich al boetserend dat zij het liefst een monumentaal sculptuur wil creëren. Zo ontstaan krachtige, evenwichtige beelden met een grote zeggingskracht en herkenning.

Naast het kunstwerk 'Spelende paarden' in Creil bevindt zich in de kantine van het politiebureau aan het Harmen Visserplein in Emmeloord, een natuurstenen mozaïek van  twee paarden (1968), eveneens van de hand van Van Pathaleon van Eck. Het kunstwerk is aangeboden door de vader van Monica, François Marinus van Panthaleon baron van Eck, die van 5 juli 1962 tot 1 februari 1973 de eerste burgemeester van Noordoostpolder was. Het kunstwerk verbeeldt de kracht en dynamiek die van de politie mag worden verwacht. In Amsterdam staat een Ruiterstandbeeld, in Schoonebeek 'Baltsende korhoenders' (1971), in Oegstgeest 'Willibrord en Schip' (1990) en in Arnhem 'Grietje' (2002).

.

 

Laatste Update woensdag, 18 oktober 2017