Wrakkenmonument

Wrakkenmonument
Wrakkenmonument Wrakkenmonument Wrakkenmonument Wrakkenmonument Wrakkenmonument

Plaats: Urk

Locatie: Beug

Maker: Jachtwerf Prins

materiaal: hout

Jaar: 2014


Beschrijving:

Op verschillende plekken rond de oude kern van Urk liggen scheepswrakken onzichtbaar in de bodem. De vele scheepswrakken getuigen van de periode dat Urk nog een eiland in de Zuiderzee was. Om hier blijvend bij stil te staan heeft de gemeente voor de Zeewijk, waar de straatnamen refereren aan die periode, een kunstwerk laten ontwikkelen. Op 24 oktober 2014 werd een start gemaakt met de aanleg van het wrakkenmonument. Die dag werd door Stienstra & van der Wal uit IJlst een door Jachtwerf Prins uit Workum nagebouwde romp geplaatst. De houten romp, die uit de walkant van de vaart tussen de Beug en de Nagel steekt, refereert aan de schepen die door storm of andere oorzaken onder de zeespiegel zijn verdwenen.

Wethouder Freek Brouwer onthulde op 18 november het monument dat uiting geeft aan een stuk geschiedenis en cultuur van Urk. Brouwer kwam op een vlot vanaf de Nagel aangevaren. Nadat hij de wallekant had bereikt onthulde hij een informatiebord met een kaart waarop 12 scheepswrakken zijn gemarkeerd. Drie van deze scheepswrakken liggen in het IJsselmeer en negen in het drooggevallen land. Twee wrakken bevinden zich in de Zeewijk en drie zijn gelegen op de kavels ND103, ND104 en ND105 ten noorden van het voormalig eiland, op kavels die tegenwoordig een functie als sportvelden hebben. De vindplaatsen van scheepswrakken in de woonwijken zijn gemarkeerd met een speciale stoeptegel met de afbeelding van een zinkend schip. Bij de bouwwerkzaamheden van de Harmpje Visserschool in Oranjewijk werd ook een scheepswrak aangetroffen. Als afsluiting van een project over scheepswrakken op de school heeft wethouder Brouwer op 15 maart 2018 een markeringstegel op het schoolplein gelegd, waardoor een stukje geschiedenis van Urk zichtbaar wordt op een plek waar kinderen dagelijks spelen. 

Rondom het wrakkenmonument is een parkje aangelegd en de blauwe lijn op de gevel van de naastgelegen woning geeft aan tot hoe hoog het water hier voor de inpoldering heeft gestaan. 

Laatste Update donderdag, 07 juni 2018