Herinneringsplaquette 1940 - 1945

Herinneringsplaquette 1940 - 1945

Plaats: Rutten

Locatie: Gemaalweg 25

Maker:

materiaal: brons

Jaar: 2000


Beschrijving:

Op 27 juli 1940 wierp een 2-motorige Engelse bommenwerper enkele bommen af boven de werkhaven bij Lemmer. Zij explodeerden in het water, op één na. Deze bom ontplofte niet, maar beschadigde wel de waterleidingbuis van de zogeheten gemaalhuizen nabij het in aanbouw zijnde poldergemaal. Toen later op de middag herstelwerkzaamheden door mensen van de waterleidingmaatschappij plaatsvonden stak één van de arbeiders z'n schop in het gat om te kijken hoe diep het was en raakte hierbij waarschijnlijk de ontsteking. De bom explodeerde alsnog. Drie werknemers van het waterleidingbedrijf lieten het leven, de 31-jarige werkman Klaas Verhoeff, de 46-jarige fitter Jacob Leijenaar en de 34-jarige werkman Geert Nieuwenhuis. Daarnaast kwamen vijf omstanders om, de 34-jarige veldwachter Jacob Derksen, de hoofdopzichter van het waterschap 'De Zeven Grietenijen en Stad Sloten' en tevens hoofd van de Luchtbeschermingsdienst in Lemmer de 50-jarige Cornelis Bartholomeus Koole, de 36-jarige bakker Jan Koopmans, de hoofdmachinist bij het in aanbouw zijnde gemaal de 39-jarige Michiel Westerveld en de 38-jarige betonwerker Tjasso Roossien, die pas sinds 18 juni 1940 bij Zuiderzeewerken in dienst was.

Eind juni 1949 werd in het gemaal bij Lemmer een bronzen gedenkplaat aangebracht ter herinnering aan twee tijdens de Tweede Wereldoorlog om het leven zijn gekomen medewerkers van de Dienst der Zuiderzeewerken. De tekst op de plaquette luidde:

1940 - 1945
TER NAGEDACHTENIS
VAN HEN DIE VIELEN
J.H. CRETIER
M. WESTERVELD

In 2000 is deze plaquette op initiatief van de heer Jan de Vries, schoonzoon van één van de slachtoffers de heer Tjasso Roossien, vervangen door een nieuwe plaat waarop negen namen vermeld staan. De nieuwe herinneringsplaquette is op 27 juli 2000, onthuld door dijkgraaf Henk Tiesinga van Waterschap Zuiderzeeland en initiatiefnemer Jan de Vries. Op de dag van de onthulling was het 60 jaar geleden dat de 8 slachtoffers bij de bomexplosie bij gemaal Buma omkwamen. De tekst op de gedenkplaat luidt:

1940 - 1945
TER NAGEDACHTENIS
VAN HEN DIE VIELEN

J. DIRKSEN   27 juli 1940
C.B. KOOLE
J.R. KOOPMANS
J. LEIJENAAR
G. NIEUWENHUIS
T. ROOSSIEN
K.W. VERHOEFF
M. WESTERVELD

J.H. CRETIER   3 mei 1945

Onder de acht namen van de slachtoffers van de bomexplosie staat de naam J.H. Cretier. Jan Hendrik (Henk) Cretier was geboren in Rossum en vertrok op 2 januari 1939 naar Urk. Later werd hij waker bij de Dienst der Zuiderzeewerken. Op 2 oktober 1944 werd Cretier, die toen woonachtig was in Edam, tijdens de razzia in Putten opgepakt door de Duitsers en met 658 andere mannen afgevoerd naar Kamp Amersfoort. Jan Hendrik Cretier was op de verkeerde tijd op de verkeerde plek. Die dag werkte hij als timmerman in de buurt van Putten en gaf een verpleegster een lift op zijn fiets. Vanuit Amersfoort werd hij op 11 oktober op transport gesteld naar het Duitse concentratiekamp Neuengamme. Lange tijd werd aangenomen dat Cretier aan boord van één van de drie Duitse schepen was die op 3 mei 1945, één dag voor de Duitse capitulatie, door Britse bommenwerpers in de Lübecker Bocht tot zinken werden gebracht. In 2009 kreeg de familie een bericht van de Stichting Oktober 44 dat Jan Hendrik Cretier op 25 december 1944  was overleden. Hij zou met een ziekentransport van Neugamme naar Bergen-Belsen zijn overgebracht waar hij op 48-jarige leeftijd overleed. Bron: Tussen de Voorn en Loevestein, nr. 36, 2009 . Met dank aan de Historische Kring Bommelerwaard voor het toezenden van de publicatie.

Laatste Update maandag, 06 februari 2017