Portretreliëf dokter J.H. Jansen

Portretreliëf dokter J.H. Jansen
Portretreliëf dokter J.H. Jansen Portretreliëf dokter J.H. Jansen Portretreliëf dokter J.H. Jansen

Plaats: Emmeloord

Locatie: Urkerweg 1

Kunstenaar: onbekend

Materiaal: brons

Jaar: 1964

Beschrijving:

In augustus 1960 startte de bouw van het eerste permanente ziekenhuis in de polder dat ter ere van de medische pioniers de naam kreeg van de zo tragisch om het leven gekomen dokter Johannes Hendrik Jansen. Mejuffrouw Tilly Jansen, de dochter van de omgekomen huisarts, legde op 13 april 1962 de eerste steen. De eerste steen is niet fysiek de allereerste steen van een fundament van een gebouw maar een gedenksteen. Het leggen van de eerste steen is een ceremoniële handeling en wordt vaak enige tijd later geplaatst op een iets hogere en beter zichtbare plaats. De eerste steenlegging van het Dokter J.H. Jansenziekenhuis vond ruim 1,5 jaar na aanvang van de bouw plaats in het trappenhuis. Bij deze officiële handeling waren ook de weduwe van dr. J.H. Jansen en haar 3 zonen aanwezig en dr. H Jansen sr. uit Haarlem. Op de steen staat de volgende tekst: 
 
DEZE EERSTE STEEN WERD GELEGD
DOOR TILLY JANSEN
OP 13 APRIL 1962 
 
Boven de natuurstenen gedenksteen is een bronzen plaquette ter nagedachtenis aan dokter J.H. Jansen geplaatst, die bij de officiële opening van het Dokter J.H. Jansenziekenhuis op 22 oktober 1964 werd aangeboden door de gezamenlijke huisartsen. Het portretreliëf is aan de hand van een foto vervaardigd. In het brons zien we dat het oppervlak ruw gemodelleerd is. Het portret is en trois quart, schuin van voren, afgebeeld. Onder het portret staat de tekst:
 
J.H. JANSEN 4-10-1950
HUISARTS TE EMMELOORD
 
Dokter Johannes Hendrik Jansen kwam in de nacht van 3 op 4 oktober 1950 op zijn motor ten val, waarschijnlijk door gladheid van de weg, in de S bocht even voorbij de Lemsterbrug bij zijn woonplaats Emmeloord. Zwaar gewond aan zijn hoofd werd hij overgebracht naar het ziekenhuis in Vollenhove waar dr. J.H. Jansen op 37-jarige leeftijd bezweek aan zijn verwondingen. 
 
Johannes Hendrik Jansen is op 3 december 1912 in Witmarsum geboren. Na zijn studie werd hij in 1942 door de Medische Afdeling van de Directie Wieringermeer aangesteld als arts voor het arbeiderskamp Ramspol. Samen met de artsen Marinus Rijken en A.K. Iwema was dr. Jansen verantwoordelijk voor de medische verzorging in de 23 arbeiderskampen. Per motor verplaatste hij zich door de kale polder. Op 3 januari 1944, vlak nadat de eerste woning aan de Rietstraat op 15 december 1943 betrokken was, werd dokter Jansen, nog steeds verbonden aan de Geneeskundige Polderdienst, de eerste arts in Emmeloord. Samen met zijn gezin werd hij tijdelijk gehuisvest op een woonark die in de Urkervaart lag. In juli van dat jaar betrokken zij een woning aan de Ooststraat waarvan de naam achtereenvolgend veranderde in Lisdoddestraat, Lisdoddelaan en uiteindelijk Espelerlaan. In de woning naast het woonhuis was de praktijk van dokter Jansen gevestigd. Toen dokter Rijken in 1946 naar Nederlands-Indië vertrok om daar tot 1949 als militair arts te dienen, werd de praktijk in Marknesse door dokter Jansen waargenomen. In 1949 nam Jansen ontslag bij de Geneeskundige Polderdienst en vestigde zich als zelfstandige huisarts in Emmeloord. Dokter Jansen behoorde tot de pioniers van de Noordoostpolder en heeft zich zeer verdienstelijk gemaakt bij de opbouw van het sociale leven in de toen nog jonge samenleving. Naast huisarts was hij GGD arts en één van de eerste grondleggers van het Rode Kruiswerk. In het openbare leven bekleedde hij verschillende functies. Zo was dokter Jansen van 1945 tot 1947 voorzitter van Sportclub Emmeloord (CSE). Daarnaast was hij vanaf 1 februari 1946 lid van de Poldercommissie voor Algemene Belangen die als taak had de landdrost te adviseren bij de uitvoering van de gemeentelijke taken. Dokter Jansen was een bescheiden man, had een gematigd maar juist oordeel over zaken en was erg geliefd bij de pioniers van de polder.
 

Laatste Update maandag, 19 februari 2018