Ir. M. Klasema boom

Ir. M. Klasema boom
Ir. M. Klasema boom Ir. M. Klasema boom Ir. M. Klasema boom Ir. M. Klasema boom

Plaats: Lelystad

Locatie: Houtribweg

Maker:

materiaal: schietwilg - Salix Alba

Jaar: 1950


Beschrijving:

De oudste boom van Lelystad staat langs de Houtribweg in Lelystad-Haven. Het verhaal gaat dat een uitvoerders op het voormalig werkeiland Perceel P in 1950 voor de bouw van een houten barak een piketpaaltje van wilgenhout in de grond heeft gestoken. Het paaltje botte uit, wortelde zich in het nieuwe land en groeide uit tot een monumentale boom. De schietwilg is vernoemd naar ingenieur Marten Klasema (1912 - 1974) die in de jaren vijftig van de vorige eeuw als deskundige aan de dijkenbouw rond Flevoland werkte en op het werkeiland woonde. Van 1970 - 1974 was ir. Klasema Hoofd van de Dienst der Zuiderzeewerken. Direct na het overlijden van Klasema werd de boom naar hem vernoemd. Pas in 1986 formaliseerde de gemeente Lelystad op verzoek van Rijkswaterstaat de vernoeming. 

De botanische naam voor schietwilg is Salix Alba. Salix is een van oorsprong Keltisch woord, Sal betekent nabij en lis is water. Alba komt van het Latijnse woord Albus wat wit betekent en een verwijzing is naar de witte haartjes op het blad. De schietwilg is erg gevoelig de watermerkziekte, een plantenziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie. Bij een aantasting door watermerkziekte verwelken eerst de bladeren doordat bacteriën de houtvaten verstoppen. Vervolgens verwelken de takken. De ir. Klasema boom lijdt sinds 2011 aan de watermerkziekte. De boom zal niet meer van herstellen. De bomenstichting gaat proberen stekken van de nog levende takken te nemen in de hoop dat daaruit een jonge boom groeit die de herinnering aan de oudste boom van Lelystad levend kan houden.

Laatste Update zaterdag, 18 november 2017