Het Oude Raadhuis

Het Oude Raadhuis
Het Oude Raadhuis Het Oude Raadhuis Het Oude Raadhuis Het Oude Raadhuis Het Oude Raadhuis Het Oude Raadhuis Het Oude Raadhuis Het Oude Raadhuis

Plaats: Urk

Locatie: Wijk 2

Maker: Johan Frowein

materiaal: baksteen

Jaar: 1904 / 1905


Beschrijving:

Op initiatief van burgemeester jhr. Anton Hendrik Perter Karel van Suchtelen van de Haere (1869-1946) kwam het in 1904-'05 gebouwde raadhuis tot stand. De eerste steen, in linker gevel van de burgemeesterswoning, werd gelegd door de vrouw van de burgemeester, jkvr.Elisabeth Catherina Den Beer Poortugael. Het Oude Raadhuis op Urk is gebouwd door de uit ’s Gravenhage afkomstige rijksarchitect J.F.L. Frowein. Het staat op de plaats van de in 1896 - 1897 naar plannen van R. de Boer van Lely uitgevoerde openbare lagere school. Het raadhuis wordt aan weerszijde geflankeerd door twee spiegelbeeldig identieke zijvleugels die afkomstig zijn van deze lagere school. Deze gebouwen zijn in 1904 - '05 omgebouwd tot woningen en hebben de eerste tientallen jaren dienst gedaan als dokters- en burgemeesterswoning. Toen het raadhuis te klein werd zijn beide woningen bij het gemeentehuis getrokken. Vanaf 1880 worden in gebouwen in Nederland uitgevoerd in de Nederlandse neorenaissancestijl. De technische vernieuwingen die door de industriële revolutie mogelijk zijn, worden veelal weggewerkt achter historische gevels. Het Oude Raadhuis is ook in neorenaissancestijl gebouwd, dat wil zeggen dat Frowein teruggrepen heeft naar de bouwstijl uit de gouden eeuw. Hij gebruikte ontwerpprincipes, maatverhoudingen, vormen en decoraties uit de renaissance. Kenmerkend voor deze stijl zijn de toepassing van trap- en topgevels, kruisvensters en klokkentorentje.

Het gemeentehuis heeft een schilddak en is met leien bedekt. De voormalige woningen hebben zadeldaken die met bouletpannen (genoemd naar de uitvinder) bedekt zijn. Het gemeentehuis heeft aan de voorgevel een toren met uurwerk, ernaast is de voormalige raadszaal bekroond met een trapgevel.

Nadat het gemeentehuis naar een nieuw onderkomen verhuisd was, is het gebouw grondig gerenoveerd. In april 1989 heeft museum Het Oude Raadhuis het gebouw in gebruik genomen.

Architect

Johan Frederik Lodewijk Frowein werd op 8 december 1855 in Amsterdam geboren. Frowein was een leerling van Pierre Cuypers en van de Antwerpse bouwkundige Leonard Blomme. Frowein heeft zijn opleiding dus genoten onder de leiding van twee neo‐stijl‐architecten die de typisch negentiende‐eeuwse manier van restaureren, reconstrueren en historiserend verfraaien, toepasten.   

Vanaf het begin van zijn carrière werkte hij bovendien voor Jacobus van Lokhorst, van 1878 tot 1906 Rijksbouwkundige voor de gebouwen van onderwijs bij de afdeling Kunst en Wetenschappen van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Samen met onder andere Cuypers maakte Lokhorst de neorenaissance tot nationale bouwstijl. Later zou hij echter ook in neogotische stijl bouwen. De ontwerpstijl van Van Lokhorst zal ongetwijfeld van enige invloed zijn geweest op de jonge architect. Frowein verwierf zich vooral naam door de grote en belangrijke restauratiewerken van historische oude gebouwen; onder zijn leiding werden onder meer gerestaureerd de kerken in Vlissingen en IJsselstein, de toren te Soest en Sprong de bekende raadhuizen van Jisp en Graft, de Heringastate te Marssum. Frowein overleed op 6 juli 1914 op 59-jarige leeftijd in Scheveningen. Enkele dagen voor zijn overlijden werd aan hem nog de restauratie van de Grote Kerk in Alkmaar opgedragen.

Laatste Update donderdag, 24 augustus 2017