Urk

Urk

Cultureel erfgoed op Urk.

Op 30 juni 2007 werd het voormalige eiland Urk vanwege het cultuurhistorisch karakter door minister Ronald Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en minister Jaqueline Cramer van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer op grond van de Monumentenwet aangewezen als beschermd dorpsgezicht. De aanwijzing tot beschermd dorpsgezicht houdt in dat panden die binnen het beschermde dorpsgezicht vallen niet automatisch de status van beschermd monument krijgen. Op Urk betekent dit dat de bebouwingskarakteristiek in het dorp (Wijk 1 t/m 8 en Bornholmlaan) vanwege schoonheid en samenhang niet zomaar gesloopt, gewijzigd of verbouwd mag worden.

Klik op de foto's om naar de beschrijving te gaan.

 


Object: Anker

maker:

jaar: 1512

Object: Bethelkerk

maker:

jaar: 1851

Object: Botterschuur

maker:

jaar: begin 20e eeuw

Object: Geologisch Reservaat P. van der Lijn

maker:

jaar: 1954

Object: Het Oude Raadhuis

maker: Johan Frowein

jaar: 1904 / 1905

Object: Kerkje aan de Zee

maker: Johan Samuel Creutz

jaar: 1786

Object: Nautofoon

maker:

jaar: 1952

Object: Palenscherm

maker:

jaar: ca. 1980

Object: Prehistorische vindplaats Urk-E4

maker: Swifterbantmens

jaar: mesolithicum, neolitihcum

Object: Scheepswerf Metz

maker:

jaar: 1862

Object: Stormseinpaal

maker:

jaar:

Object: Taanketel

maker:

jaar: 2010

Object: Visserswoning

maker:

jaar:

Object: Voormalige Eben-Haëzerkerk

maker: L.H. van Benthum

jaar: 1895

Object: Vuurtoren

maker: Leendert Valk

jaar: 1844

Object: Zeilmakerij

maker:

jaar: 1852

Object: Oude kerkhof

maker:

jaar: 19e eeuw
Laaste Update dinsdag, 03 april 2018