Zuidert of Zuidbuurt

Zuidert of Zuidbuurt
Zuidert of Zuidbuurt

Plaats: Schokland

Locatie: Zuidert

Maker:

materiaal: steen

Jaar: ca. 1400


Beschrijving:

De terp Zuidert of Zuidbuurt dateert van circa 1400 en was de kleinste woonbuurt op Schokland, De buurtschap werd in 1775 door een felle brand getroffen. Alle huizen werden in de as gelegd. Ook bij de stormramp in 1825 werden er huizen verwoest. De Schokkers herbouwde de buurt provisorisch. In 1854 werd door de provincie Overijssel geen geld meer gegeven om de verwaarloosde woningen op te knappen. Een jaar later ontruimende de bewoners (16 gezinnen, ca. 80 mensen) de terp en verhuizen naar Middelbuurt en Emmeloord.

Het jaar 2000 was het jaar van de landelijke campagne ‘Erfgoed, al goed’ van Landschapsbeheer Nederland, die aandacht vroeg voor cultuurhistorische waarde van het landschap. In het kader van deze campagne kon men plannen insturen waarmee het cultuurhistorisch erfgoed in het landschap versterkt kon worden. Eén van de winnende projecten in de provincie Flevoland was, 'Herstel van de Zoetwaterput de Zuidert '. Na de ontruiming moest de waterput het ook ontgelden en werd met de grond gelijk gemaakt. Wel bleef de plaats van de put goed herkenbaar. Om het verhaal van de geschiedenis te verlevendigen, zou de waterput weer bovengronds moeten komen. In 2003 is de wand van de waterput weer opgemetseld.

Voor drinkwater was de bevolking van Schokland afhankelijk van regenwater en grondwaterputten. Tot 1400 was het grondwater zoet, maar de zee drong steeds dieper het land binnen. De opdringende zee verdreef het zoete water uit de bodem, en de waterputten moesten steeds dieper worden. Op een kwaad moment was het grondwater brak geworden en niet meer geschikt voor drinkwater. Voor drinkwater waren de Schokkers toen geheel afhankelijk van regenwater. De slechte drinkwatervoorzieningen vormden een groot risico voor de gezondheid. Ziektes als cholera en tyfus lagen op de loer. De Schokker huisjes, die gedekt waren met riet en/of stro, waren niet geschikt voor het opvangen van goed drinkwater. Het dak van de kerk op Middelbuurt werd gebruikt voor de opvang van regenwater, dat in de waterkelder of de armenbak bewaard werd. Bron: informatiebord op de Zuidert

Vanwege oudheidkundige- en kunsthistorische betekenis geniet Terp de Zuidert gedeeltelijke bescherming in het kader van de monumentenwet.

Laatste Update zondag, 01 juli 2018