O.L.V. Sterre der Zee Kerk

O.L.V. Sterre der Zee Kerk
O.L.V. Sterre der Zee Kerk O.L.V. Sterre der Zee Kerk O.L.V. Sterre der Zee Kerk O.L.V. Sterre der Zee Kerk O.L.V. Sterre der Zee Kerk

Plaats: Marknesse

Locatie: Groene Zoom

Maker: A.J.M. Vosman

materiaal: diverse bouwmaterialen

Jaar: 1956


Beschrijving:

De Onze Lieve Vrouwe Sterre der Zee Kerk in Marknesse is in 1955 – 1956 in opdracht van het kerkbestuur van de H. Ireneüs Parochie gebouwd naar een ontwerp van architect Anton Vosman. De kerk staat op een prominente plaats, zijdelings aan de groene singel die onderdeel is van de grotere groene ruimte van Marknesse. 
 
Het kerkgebouw kenmerkt zich door neoromaanse en vroeg christelijke elementen. De kerk staat op een rechthoekig grondplan en is opgetrokken uit grijs genuanceerde baksteen. Het schip staat onder een met pannen gedekt zadeldak, de lessenaarsdaken van de zijbeuken zijn eveneens met pannen gedekt. De achterzijde van het gebouw wordt gedomineerd door de hoog opgaande halfronde apsis van het koor onder een met koperen roeven gedekt half kegeldak. De glas-in-loodvensters in het kerkgebouw zijn grotendeels rondboogvormig. De pastorie heeft een schilddak en is door een zaaltje met de kerkzaal verbonden. 

De drie-beukige kerkruimte wordt in de lengte en in de breedte in drieën gedeeld door grote rondbogen, waartussen de koepelgewelven liggen. De gewelfbogen rusten op betonnen zuilen met kapitelen. Deze ondersteunen ook de drie rondboogvormige scheibogen, die het schip van de zijbeuken scheiden. Ook de zijbeuken zijn voorzien van drie koepelgewelfjes. Het onderste deel van de rechthoekige klokkentoren die dwars op het schip staat, heeft een steunbeer aan weerszijden. De toren bevat drie rondbooggalmgaten met ijzeren sierhekjes en staat onder een zadeldak. De entree is rondboogvormig en heeft een dubbele paneeldeur in een betonnen omlijsting. In de toren hangt een luidklok, ontworpen door T. Hogen en zoon uit Amsterdam. De klok is gegoten door Petit en Fritsen in Aarle-Rixtel. Het opschrift op de klok luidt: ‘Maria Vocor Ubi Pridem Sonibus Maris Nunc Vox Mea Laudat Dominum’. Dit betekent: ‘Maria heet ik, waar eerst de klanken der zee de lof des Heren verkondigen, doet dat nu mijn stem’. In het midden van de voorgevel staat een gebeeldhouwd reliëf van een Madonna met kind

In de linker zijbeuk staat, in een boogvormige nis, een Mariabeeld dat afkomstig is uit de voorganger van de Onze Lieve Vrouwe Sterre der Zee Kerk. In 1944 werd in Marknesse een houten noodkerk ingewijd. Voor de nieuwe kerk werden bij beeldhouwer Piet Jungblut (1909-1988) in Bilthoven twee natuurstenen beelden aangeschaft, een Maria- en een Jozefbeeld. Destijds wist men nog niet dat de noodkerk vervangen zou worden door een Mariakerk in Marknesse en een Jozefkerk in Luttelgeest. 

Het kerkcomplex is vanwege de cultuurhistorische, de stedenbouwkundige en de architectuurhistorische waarde op de gemeentelijke monumentenlijst geplaatst.

Architect
 
Antonius Johannes Maria Vosman is op 19 mei 1896 in Deventer geboren. Hij is opgeleid door architect Wolter te Riele (1867 -1937). Vosman jr. ontwierp voornamelijk kerkgebouwen en andere religieuze gebouwen. Anton Vosman overleed in Schalkhaar.
 

Laatste Update zondag, 19 februari 2017