Wilg

Wilg

Plaats: Ens

Locatie: Schokkerringweg - N50

Maker:

materiaal: wilg

Jaar: 1942


Beschrijving:

Op 9 september 1942 was het waterpeil in de Noordoostpolder gezakt tot 4,40 m onder NAP en kwamen de laagste delen van de polder voor het eerst boven water. Die dag viel de Noordoostpolder officieel droog. Omdat de zeebodem in het zuid-oosten hoger ligt was dit gedeelte al eerder drooggevallen. Na het droogvallen trokken de landmeters de drassige polder in om het nieuwe land in te meten. Bij het in cultuur brengen werden wilgentakken als piketpaaltjes gebruikt om toekomstige tracés van wegen en waterlopen mee te markeren. De term piketpaaltje is afgeleid van het Franse woord 'piquet', dat gepunt paaltje betekent. Toen het werk klaar was werden de paaltjes weer verwijderd. Op de hoek van de Kamperweg en de Sloefweg was men dat vergeten. Het piketpaaltje was in 1942 gebruikt bij het uitzetten van de voormalige Kamperweg tussen Emmeloord en Kampen. Het paaltje schoot wortel en groeide uit tot een schietwilg. De botanische naam voor schietwilg is Salix Alba. Salix is een van oorsprong Keltisch woord, Sal betekent nabij en lis is water. Alba komt van het Latijnse woord Albus wat wit betekent en een verwijzing is naar de witte haartjes op het blad.

Toen de Kamperweg in 1999 omgevormd werd tot N50 moest de schietwilg wijken. De boom werd vlakbij Ens neergelegd, waardoor een heel wilgenbosje is ontstaan. Toen de werkzaamheden afgerond waren is de wilg in december 2012 voor de tweede keer verplaatst. Hij is geplant bij de kruising Schokkerringweg (N352) / N50. Alhoewel de wilg niet als een boom oogt is het misschien wel de oudste boom die in Flevoland staat. Bron: bomenbieb.nl en Omroep Flevoland

Ook bij de kruising Zwartemeerweg - Paardenweg staat een monumentale wilg die uit een piketpaaltje is gegroeid.

Laatste Update zaterdag, 27 mei 2017