Aardappelbewaarplaats

Aardappelbewaarplaats
Aardappelbewaarplaats Aardappelbewaarplaats Aardappelbewaarplaats Aardappelbewaarplaats Aardappelbewaarplaats Aardappelbewaarplaats Aardappelbewaarplaats

Plaats: Kraggenburg

Locatie: Zwartemeerweg 46

Maker: Directie Wieringermeer

materiaal: beton

Jaar: 1953


Beschrijving:

In de opslag van aardappelen deed zich in de Noordoostpolder een belangrijke ontwikkeling voor. Omstreeks 1950 begon de bewaring van aardappelen in schuren op het eigen bedrijf toepassing te vinden. Voorheen werden aardappelen in grondkuilen bewaard, afgedekt met stro en aarde. Tijdens de bewaarperiode liep de kwaliteit van de aardappelen nogal achteruit. Het loonde daarom de moeite aardappelen op te slaan in een gebouw, waarin de aardappelen in het donker, geisoleerd tegen temperatuursschommelingen en geventileerd bewaard konden blijven. 

Toen de teelt van pootaardappelen onverwacht sterk toenam werd in de Noordoostpolder een nieuw type schuur ontwikkeld voor de aardappelopslag. De dubbele aardappelbewaarplaatsen van het type J hebben wanden van betonelementen en een met golfplaat gedekt zadeldak. Voor de isolatie van de wanden en plafonds werden vlasscheven toegepast. De opslagschuren zijn onderverdeeld in vier compartimenten van  4 x 5 x 3 m (l x b x h) waarin de aardappels los gestort worden. Op de nokken staan kokers voor de aanvoer van frisse lucht die wordt gekoeld en door middel van ventilatoren via ondergrondse kanalen van onderen door de aardappels wordt geblazen. Elk van de vier identieke kopgevels van de bewaarplaats bevat een klapluik. De rood geschilderde geveltoppen hebben een kleine punt als bekroning. De twee schuurdelen zijn door een plat deel met elkaar verbonden. De platte middenruimte heeft twee kopse zijden, die grotendeels zijn ingevuld met dubbele inrijdeuren. In de naar de weg gekeerde inrijdeuren zit een klinket, een kleinere deur zodat mensen er in en er uit kunnen zonder de grote deuren te hoeven openen. In de bewaarplaats kan 320 ton aardappels opgeslagen worden. Er zijn nog 15 – 20 van deze bewaarschuren in de polder over.

De dubbele aardappelbewaarplaats die bij de in 1943 gebouwde traditionele ontginnings- of cultuurboerderij 'Kamperdiep' (type Q7) aan de Zwartemeerweg staat is door de Rijksdienst voor het Cultureelerfgoed als rijksmonument ingeschreven in het monumentenregister. De bewaarplaats is van cultuurhistorisch belang als een belangrijk onderdeel van een van de oudste nog bestaande en nog in gebruik zijnde boerderijen in de Noordoostpolder. De aardappelbewaarplaats heeft ensemblewaarde vanwege de situering, vanwege de visuele en functionele samenhang met de kop-rompboerderij en omdat het deel uitmaakt van de historie en de ontwikkeling van het polderlandschap waarmee het in visueel en functioneel opzicht onlosmakelijk is verbonden. De gemeente Noordoostpolder heeft in februari 2015 € 6.329,- subsidie verleend voor het restaureren van de monumentale domeinschuur en aardappelbewaarplaats. De totale restauratie bedraagt € 21.000,-.

Laatste Update vrijdag, 28 oktober 2016