De Hoeksteen

De Hoeksteen
De Hoeksteen De Hoeksteen De Hoeksteen De Hoeksteen

Plaats: Swifterbant

Locatie: De Poort 17 - 19

Kunstenaar: Har Oudejans

Materiaal: baksteen

Jaar: 1969 - 1970

Beschrijving:

Begin 1967 kwamen de rooms-katholieke kerk, de hervormde kerk en de gereformeerde kerk met elkaar overeen dat in Swifterbant één kerkcomplex gebouwd zou worden dat tevens als gemeenschapscentrum zou gaan functioneren. Het was voor de eerste keer in Nederland dat door samenwerking één kerkgebouw tot stand kwam. Op 14 augustus 1969 werd de eerste paal voor het kerkgebouw, ontworpen door architect Har Oudejans, geslagen. Kerkcentrum 'de Hoeksteen' is op 12 december 1970 officieel in gebruik genomen.

De kerk is opgebouwd uit blokken. Het grootste en meest gesloten blok is de kerkzaal. Daarnaast liggen de bijgebouwen, die meer ramen hebben. De blokken staan allemaal op een lijn maar de hoogte varieert. De kerk heeft een vrijstaande toren met een vierkante grondvorm. Het dak heeft een V-vorm, de gevels van het gebouw zijn van baksteen.

In het gebouw bevinden zich twee kerkzalen. In de kerkzaal van de Willibrord-parochie is in 2000 het elektrische orgel vervangen door een orgel dat in 1976 gebouwd werd door de Fa. Walcker uit Ludwigsburg. Het orgel is op 4 februari 2001 ingewijd. In het kerkcentrum staat de houtsculptuur 'Oprijzende leeuw uit water' van de priester-kunstenaar Omer Gielliet (1925-2017) uit Breskens.

Architect

De architectenpraktijk van Har TH. Oudejans (1928 – 1992) bevond zich in Amsterdam. Als architect ontwierp hij met name in de jaren vijftig en zestig veel kerken en woningen, en werkte hij bovendien aan enkele renovatieprojecten. Daarna besteedde hij veel tijd aan het hoogleraarschap bij de faculteit Bouwkunde van de TU Delft.

Architect Oudejans ontwierp een rooms-katholieke kerk in Volendam en een kerk in Maassluis, die erg op de Hoeksteen in Swifterbant lijkt. Ook dit laatste gebouw is een gezamenlijk kerkcentrum voor gereformeerden, hervormden en rooms-katholieken. Het gebouw bestaat eveneens uit blokvormige massa's.

Laatste Update maandag, 30 oktober 2017