Petrakerk

Petrakerk

Plaats: Urk

Locatie: Wijk 8-41

Architect: F. van der Laan

materiaal:

Jaar: 1954 - 1955


Beschrijving:

In 1942 viel de Noordoostpolder droog. Op dit nieuwe land werd in 1954 - 1955 de Petrakerk gebouwd naar een ontwerp van architect F. van der Laan uit Delfzijl. De eerste steen werd op 26 augustus 1954 gelegd. De tekst op de steen luidt:

GEREFORMEERDE KERK
26 AUGUSTUS 1954
WERD DE EERSTE STEEN VAN DIT KERKGEBOUW GELEGD
DOOR DE WELEERW. HEER H.R. GROENEVELT V.D.M. TE URK
EFEZE 2:20
"GEBOUWD OP HET FUNDAMENT DER APOSTELEN EN PROFETEN
WAARVAN JEZUS CHRISTUS IS DE UITERSTE HOEKSTEEN
PSALM 26:8
WAT BLIJDSCHAP SMAAKT MIJN ZIEL
WANNEER IK VOOR U KNIEL
IN 'T HUIS DAT GIJ U HEBT GESTICHT

Op zaterdag 16 juli 1955 was de officiële opening. Een dag later werden de eerste zondagse erediensten gehouden. De Petrakerk is gebouwd als kruiskerk. Op de kruising van het gebouw staat een dakruiter. Omdat deze op de kruising staat wordt het een vieringtoren of vieringsdakruiter genoemd. In de dakruiter hangt een luidklok die in 1947 door de firma Petit & Fritsen uit Aarle-Rixtel voor de Bethelkerk gegoten werd. De inscriptie luidt: “De oude ontnam ons de Duitsche tyran A.D. 1943. Deze werd verkregen onder Godes zegen A.D. 1947. O God, wij gedenken Uwer weldadigheid in het midden Uws tempels”. Omdat de klok te zwaar bleek voor de dakruiter op de Bethelkerk werd hij in 1955 overgebracht naar de Petrakerk. In de noordgevel van de kerk bevinden zich 6 gebrandschilderde glas-in-lood ramen.

Toen de Petrakerk in 1955 in gebruik genomen werd was het kerkorgel nog niet gereed. Tot 7 maart 1957, toen het orgel in gebruik werd genomen, werd de gemeentezang begeleid met behulp van het harmonium dat uit de noodkerk mee verhuisde. Het orgel is in 1956 gebouwd door de firma J.C. Sanders & Zoon uit Utrecht. De Petrakerk is geheel volgens de vooroorlogse principes van de gereformeerde kerkbouw gebouwd en ook het orgel is in deze stijl uitgevoerd. Het volgens het mechanische sleepladensysteem uitgevoerde orgel telt 20 registers (series orgelpijpen) en heeft 2 rijen toetsen (manualen) en een pedaal. In 1991 werd het pijporgel in Apeldoorn gerestaureerd door de firma Ernst Leeflang, die ook de dispositie enigszins wijzigde. 

Voor het orgelfront staat een scheepsmodel van een botter, een oud Nederlands type vissersvaartuig met een plat tot licht V-vormig vlak. Het is het model van de laatste zeilbotter van Urk, die eigendom was van Jelle Hakvoort en in het Visserijregister stond ingeschreven als de UK 89. Het registratienummer verwijst ook naar Psalm 89: "'k Zal eeuwig zingen van Gods goedertierenheen". Het spantmodel is in de Tweede Wereldoorlog (ca. 1943) gebouwd door de Urker timmerman Jelle Loosman (geboren 21 september 1916), kleinzoon van dorpsomroeper Jelle Albertz. Loosman, de maker van het scheepsmodel dat in de Bethelkerk hangt. Een eikenhouten spantmodel wordt net als echte schepen uit losse onderdelen (spanten) opgebouwd. Het begint met de kiel en van daaruit worden de gebogen spanten aangebracht. De scheepshuid (gangen) wordt dan plank voor plank gebogen en aangebracht. Het scheepje is karveel gebouwd, wat betekent dat de huidplanken met de lange zijden glad tegen elkaar aanliggen. Omstreeks 1956 is het model van de UK 89 door de bouwcommissie van de kerk aangekocht. De botter is compleet opgebouwd en opgetuigd en heeft de kor, omhoog opgetrokken, aan de mast te drogen hangen. Het werk is klaar, de rustdag is aangebroken. Het kerkscheepje verbeeldt de vraag welke koers ons levensscheepje voorligt, is dat de koers die de bijbel ons wijst?

In 2017 is de Petrakerk grondig gerenoveerd. De kerkzaal is iets kleiner geworden, de inkomsthal wat groter, alles werd in de verf gezet en het podium werd opgeknapt. Omdat de kerk voorzien werd van dubbelglas zijn de gebrandschilderde glas-in-loodramen uitgenomen en gerestaureerd door glazenier Goos Vreugdenhil van atelier De Glazen Zee in Steenwijk. De ramen waren dermate beschadigd dat al het lood vervangen moest worden. Diverse glasstukken zijn met speciale glaslijm verlijmd en konden in het nieuwe lood gezet worden. Enkele stukken waren zo beschadigd dat ze niet meer opnieuw gebruikt konden worden en derhalve zijn 'nagemaakt'. Na de restauratie zijn de ramen in een metalen framewerk geplaatst en aan de binnenzijde van de kerk voor het nieuwe isolatieglas bevestigd. Het kerkorgel werd door Orgelmakerij Reil schoongemaakt. Alle pijpen werden nagekeken waarbij vooral de tongwerken onder handen zijn genomen. Er zijn aanpassingen gedaan aan de speelmechaniek, de magazijnbalg is voorzien van nieuw leer en er vond één dispositiewijziging plaats. De Scherp 3 st. van het bovenwerk maakte plaats voor een Dulciaan 8', die afkomstig was van het orgel in de Bethelkerk dat daar in 2011 vanwege de restauratie overbodig raakte. Het scheepsmodel is opgeknapt door Hendrik Harm de Boer. Hij heeft de botter afgetuigd, helemaal schoongemaakt en weer opgetuigd met nieuwe zeilen, die door z'n vrouw Janneke zijn genaaid. Klaas Bakker breide het nieuwe visnet.

Bekijk foto's van het interieur op kerkfotografie.nl.

 

Laatste Update donderdag, 05 juli 2018