De Ark

De Ark

Plaats: Urk

Locatie: Vlechttuinen

Architect: Van Beijnum Architecten bna

materiaal: baksteen

Jaar: 2007


Beschrijving:

De Hervormde Gemeente Urk begon haar bestaan in het Kerkje aan de Zee. Wegens sterke groei van de gemeente werd in 1978 het kerkgebouw 'De Ark' aan de Lange Dam gebouwd. Maar ook hier groeide de kerk uit zijn jasje. Het gebouw van 'De Ark' werd aangekocht door de Hersteld Hervormde Moriagemeente. In de Polderwijk werd op 22 december 2007 een nieuwe kerk officieel ingewijd met het binnendragen van de (oude) Bijbel, het avondmaalstel, het doopbekken en het kerkboek uit de 'oude Ark', alsmede een nieuwe kanselbijbel. Het kerkgebouw, dat gebouwd is naar een ontwerp van Van Beijnum Architecten bna uit Amerongen, draagt het karakter van Het Kerkje aan de Zee. De Ark staat stedenbouwkundig op een prominente plaats bij de rotonde op de kruising Nagel/De Boeg en is voorzien van een toren, een uurwerk en een luidklok. De bouwkosten van het nieuwe kerkgebouw bedroegen 4 miljoen euro inclusief grond, gebouw, orgel en alle inrichtingskosten.

In het hart van de in bruine baksteen opgetrokken kerkzaal is de centrale hal met aan beide zijde de zalen in drie bouwlagen met nevenentrees. De kerk biedt plaats aan maximaal 1360 personen, de zeshoekige kerkzaal heeft 1100 zitplaatsen en op de galerij zijn 260 zitplaatsen. De bijzondere preekstoel, die de vorm heeft van de voorkant van een vissersboot, is afkomstig uit het oude kerkgebouw dat verkocht is aan de Hersteld Hervormde Moriagemeente. De kerkbanken zijn van blank eikenhout en de vloer is van grijs graniet. In de Ark is een elektronisch kerkorgel geplaatst, een Organum III van het merk Ahlborn, gebouwd door Promusic uit Zwolle. Het elektronische orgel heeft 74 stemmen, 3 klavieren en een set pedalen en zwelpedalen waarmee het volume van het geluid bepaald wordt. Het instrument is geïntoneerd naar het klankspectrum van het beroemde Hinsz-orgel van de hervormde Martinikerk in Bolsward. De toon ervan is gesampled en opgeslagen en wordt bij het bespelen van het orgel gebruikt. Het geluid van het orgel komt rechtstreeks tot de kerkgangers via twaalf speakers die achter het schijnfront staan.

Het liturgisch centrum wordt omringd door de 40 m² grote raampartij "De Verlossing" die ontworpen en geschilderd is door Diego Semprun Nicolas (Parijs, 1954) uit Tubbergen. Hij is de vijfde generatie van glazeniers in zijn familie. Diego Semprun Nicolas verwerkte onder andere de thema's ellende, verlossing en dankbaarheid in de gebrandschilderde glas-in-loodramen. Als je de ramen bekijkt zie je de grondslag van de Nederlands Hervormde kerk De Ark. De lijfspreuk van de gemeente, "Qui dedit in mari viam", is afkomstig uit Jesaja 43:16. "Dit zegt de Heer die een weg baande door de zee en een pad door machtige wateren". Blauw is de kleur van de Geest, vandaar de blauwe zee en de blauwe lucht, alles is vervuld van Zijn Geest. De bliksem, links boven, is het teken van Gods almacht. De duif, in het midden, is de Uitgestorte Geest Gods over ons allen. De regenboog, rechts boven, is symbool van Gods trouw aan Zijn beloften. Diego Semprun Nicolas werkt in de traditie van zijn familie - grootvader Joep Nicolas was een bekend, vernieuwend glazenier - en gebruikt door en door gekleurd vlakglas, dat hij bewerkt met onder meer grisailles en etszuur. Veel aandacht besteedt hij aan de loodlijn als deel van de compositie. Bij de raampartij is de gebrandschilderde zijde de binnenzijde, waardoor in de ruimte de figuren en kleuren het best naar voren komen en het gebrandschilderde deel niet wordt blootgesteld aan weersinvloeden. 

De Ark bezit drie kerkscheepjes. Het 80 cm grote staande eiken houten spant model UK 150 stelt een Noordzeeschokker voor en is in 1974 door Jan Koffeman gebouwd voor het oude kerkcentrum aan de Lange Dam. Het registratienummer UK 150 was om twee redenen gekozen. Het nummer is een verwijzing naar psalm 150 "Looft God in zijn heilig domein" en tevens het registratienummer van de schuit van een oom van een toenmalig kerkvoogd. Op het achterschot onder de hennebalk staat: "Wat is de zee toch groot, o God, en mijn schip is zo klein". Deze woorden zijn ontleend aan het Hospitaal-Kerkschip De Hoop. De HKS was van 1898-1988 in de vaart. 's Zondags werd aan boord een kerkdienst gehouden voor de vissers op zee. Bron: Scheepsmodellen in Nederlandse kerken.

Het tweede staande spantmodel, zonder registratie, is een zogenaamde platbodem. Het spantmodel werd net als echte schepen uit losse onderdelen (spanten) opgebouwd. Het begon met de kiel en van daaruit werden de gebogen spanten aangebracht. De scheepshuid (gangen) werd daarna plank voor plank gebogen en aangebracht. Het scheepje is karveel gebouwd, wat betekent dat de huidplanken met de lange zijden glad tegen elkaar aanliggen. Een karveel gebouwd schip heeft een gladde scheepsromp. 

Het derde model is van de viskotter UK 145 "Teunis van Atje". Dit visserschip is in 2009 in de vaart genomen en oefent de flyshootvisserij uit. Een flyshooter is te herkennen aan de nettenrollen achterop en de grote oranje boei. Het schip is hoog en heeft de stuurhut centraal in het midden. Het zogenaamde flyshooten is een duurzame vismethode waarbij een groot stuk zeebodem door lange kabels, ook wel zegentouwen of lijnen genoemd, en een net omsloten wordt. Daarna worden deze kabels naar het schip toegehaald zodat de vissen door de lijnen worden opgejaagd. Uiteindelijk wordt de vis door de stofwolken die de twee vislijnen veroorzaken, opgejaagd naar het midden. Na verloop van tijd komt het net met een relatief lichte grondpees over het gebied en komt de vis in het kuilnet terecht.

Kijk voor prachtige foto's van het interieur op kerkfotografie.nl

Laatste Update zondag, 22 juli 2018