Voormalig R.K. Kerk St. Jan de Doper

Voormalig R.K. Kerk St. Jan de Doper
Voormalig R.K. Kerk St. Jan de Doper Voormalig R.K. Kerk St. Jan de Doper Voormalig R.K. Kerk St. Jan de Doper Voormalig R.K. Kerk St. Jan de Doper Voormalig R.K. Kerk St. Jan de Doper Voormalig R.K. Kerk St. Jan de Doper Voormalig R.K. Kerk St. Jan de Doper

Plaats: Kraggenburg

Locatie: Voorstraat 1

Architect: J.H. Froger

materiaal: Baksteen

Jaar: 1950 - 1951


Beschrijving:

Terwijl de woningen, winkels en andere gebouwen in Kraggenburg door de bouwkundige afdeling van de Wieringermeerdirectie in de traditie van de ‘Delftse School’ ontworpen zijn, heeft de Rooms Katholieke kerk Sint Jan de Dooper, uitgesproken neo-romaanse vormkenmerken. De kerk, waarvan de bouw in 1950 begon, is ontworpen door J.H. Froger. Op 9 september 1950 werd de eerste steen gelegd door monseigneur Huurdeman. Door de wederopbouwperikelen kon de kerk pas in september 1951 de deuren openen.

De kerk is als hallenkerk opgezet. Het met pannen bedekte zadeldak loopt licht op. Aan de Noordzijde is een lage zijbeuk, van waaruit de pastorie te bereiken is. In de Zuidgevel zijn rondboogvensters en spaarvelden aangebracht. De onderkant van de kerk is uit witte betonstenen opgebouwd. De gevels van het gebouw zijn van rode baksteen, de vensters van wit hout, de deuren van blank eiken. In de klokkentoren hangen twee luidklokken. In 1983 werd er anoniem een luidklok geschonken door een oud Kraggenburger. De gulle gever heeft zelfs rekening gehouden met de toonsoort voor de tweede klok, zodat beide klokken een harmonieus geluid voortbrengen. De eerste keer dat zij officieel gezamenlijk hebben geluid was met Pasen 1983.

De kerk ligt aan de centrale groene ruimte, waaraan ook scholen en andere kerken gelegen zijn. Op last van de Directie Wieringermeer zijn de kerken zover mogelijk uit elkaar geplaatst. Door dit besloten centrale plein wijkt de stedenbouwkundige opzet van Kraggenburg sterk af van de andere dorpen in de Noordoostpolder. De architectonische verschijningsvorm wijkt nauwelijks af van de andere dorpen in de nieuwe polder.

Bron: Architectuur en stedebouw in Flevoland en Kerkopbouw en kerkbouw in de IJsselmeerpolders.

Architect

Architect J.H. Froger uit Delft (1920 – 1976)  ontwierp de rooms-katholieke kerken in Kraggenburg, Hoofdplaat en Delft.

Laatste Update woensdag, 16 december 2015